Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên thủ tục (thu hồi công nợ)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 10,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Real Estate
Deadline to Apply Unlimited
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

- Theo dõi, đôn đốc và thu hồi công nợ các diện tích thương mại cho thuê/bán tại dự ánT

- Tham gia, phối hợp xin cấp Giấy chứng nhận và thu tiền tại các dự án

- Hỗ trợ khách hàng thuê/mua giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thuê/mua diện tích thương mại

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban

Job Requirement

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán...
- Kinh nghiệm: Làm tại các Tập đoàn/Công ty Bất động sản với vai trờ là Chủ đầu tư

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.