Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[BUÔN MÊ THUỘT] - KẾ TOÁN BAN QUẢN LÝ

Work Location DakLak
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary 7,000,000 - 9,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Human Resources
Deadline to Apply 04/12/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: Buôn Mê Thuột

- Quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan tới BQL khu đô thị.

- Lập báo cáo, khai và nộp thuế hàng tháng, hàng quý

- Kiểm soát công nợ cư dân, khách hàng, shophouse...

- Hạch toán doanh thu, công nợ, thu tiền trên phầm mềm kế toán và phần mềm quản lý tòa nhà

- Đối chiếu số liệu công nợ, xuất hóa đơn đầu ra

- Check hồ sơ thanh toán của Ban quản lý

- Phối hợp Ban quản lý dự án lập Kế hoạch ngân sách dự án hàng tháng/quý/năm.

- Các công việc kế toán khác liên quan tới dự án.

Job Requirement

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại BQL tòa nhà/khu đô thị...

- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

- Có khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học và hiệu quả

- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có khả năng phối hợp tốt

- Đạo đức, uy tín, tính gắn kết lâu dài.

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.