Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kế hoạch - Phòng Kế hoạch chiến lược - Ban Đầu tư Tập đoàn

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary 25,000,000 - 30,000,000 VND
Industry Legal Division, Real Estate, Administrative / Clerical
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Hỗ Trợ trưởng Phòng Kế hoạch trong công tác Xây dựng, quản trị chiến lược, kế hoạch sản xuất của từng giai đoạn của Tập đoàn, công ty và các Ban

Thực hiện phân bổ và giao Mục tiêu, chỉ tiêu tới các Ban/ Đơn vị;

Kiểm tra, đốn đốc, tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện Mục tiêu & Kế hoạch của Tập đoàn và các Đơn vị/ Phòng Ban

Xây dựng và đề xuất các biện pháp điều chỉnh và cơ chế thúc đẩy, nhằm quản lý có hiệu quả và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra

Job Requirement

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học trở lên 

Có kiến thức Pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, đấu thầu, xây dựng & khác;

Hiểu biết về Thị trường BĐS, Chỉ tiêu tài chính, Chi phí xây dựng, kinh doanh, đầu tư Opex, Carpex
 

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.