Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Civil / Construction
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Annual Leave

Job Description

 

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Đảm bảo hệ thống KSNB của công ty hiệu quả

Job Requirement

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Triển khai các cuộc kiểm soát định kì, phát sinh, đánh giá hiện trạng, hiệu quả hoạt động của các công ty trong khối Quản lý dự án- Kiểm tra việc tuân thủ biện pháp QL dự án, QL thi công; biện pháp thi công, Tiến độ thi công, TVGS, an toàn tại DA;
 2. Kiểm tra đột xuất giám sát chất lượng công trình đang thi công, rà soát các Nghiệm thu khối lượng, số lượng thi công, thực tế thị sát công trình đã được nghiệm thu sau thi công có đảm bảo chất lượng như biên bản bàn giao;
 3. Kiểm tra công tác quản lý vật tư thiết bị tại công trường;
 4. Kiểm tra rà soát các hồ sơ thanh quyết toán;
 5. Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ đầu tư xây dựng, đấu thầu, pháp lý, hợp đồng , nghiệm thu, hoàn công và công tác thi công xây dựng (tiến độ, chất lượng, công tác bóc tách, kiểm soát khối lượng, chi phí) của các dự án;
 6. Rà soát hệ thống chính sách, quy trình, quy chế và kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các phòng ban, bộ phận đảm bảo tính hợp lý, khả thi, tính nhất quán và hiệu quả;
 7. Theo dõi việc thực hiện chỉnh sửa, khắc phục của Đơn vị được kiểm tra đối với các đề xuất, kiến nghị,yêu cầu trong Biên bản kiểm tra đã thực hiện;
 8. Tham mưu cho Tổ trưởng các công việc liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh sửa, duy trì Hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng các cơ chế kiểm soát hoạt động của Tập đoàn;
 9. Các công việc khác được giao.

QUYỀN HẠN

 1. Hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn;
 2. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng;
 3. Cơ hội làm việc và phát triển bản thân, kinh nghiệm nghề nghiệp;
 4. Có quyền được tham gia vào các hoạt động đoàn thể của Công ty/Tập đoàn theo từng vị trí cấp bậc đã được quy định;
 5. Có quyền đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh.

TRÁCH NHIỆM

Tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa của Công ty và Tập đoàn

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CẦN BIẾT

 1. Có kiến thức thi công, lập dự toán, đấu thầu, thanh quyết toán;
 2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, kiểm soát, tổ chức, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong tập đoàn.

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.