Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển dự án

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary 18,000,000 - 25,000,000 VND
Industry Legal Division, Real Estate
Deadline to Apply 22/07/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Trực tiếp triển khai các thủ tục pháp lý các dự án thuộc địa bàn được giao
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết;
- Trực tiếp lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thẩm định và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho dự án;
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định TKCS, TKBVTC, thẩm duyệt PCCC cho dự án;
- Trực tiếp thực hiện thủ tục pháp lý cấp giấy phép xây dựng cho các hạng mục công trình của dự án;
- Phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;

2. Trực tiếp thực hiện công tác lập kế hoạch, triển khai kế hoạch khi được phê duyệt và báo cáo tình hình thực hiện thủ tục pháp lý các dự án do phòng phụ trách;

3. Duy trì mối liên hệ với các cơ quan liên quan để nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ việc triển khai nhiệm vụ;

'4. Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý hiện hành để vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo

Job Requirement

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đầu tư, đất đai, pháp lý... hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kiến thức về dự án đầu tư Bất động sản
Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình thủ tục đầu tư dự án

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm phát triển dự án tại các đơn vị chủ đầu tư BĐS

Kĩ năng giao tiếp tốt, ngoại hình tốt

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.