Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý Thiết kế- kỹ thuật (Mảng Kết cấu)

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Civil / Construction
Deadline to Apply 30/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Description

Vị trí Chuyên viên quản lý thiết kế kỹ thuật có nhiệm vụ chính như sau:

1. Tiếp nhận FS3 từ Ban Đầu tư

- Tiếp nhận, rà soát, phản hồi các nội dung liên quan đến thiết kế của FS3 từ Ban Đầu tư;

- Lập Kế hoạch, phương án triển khai công tác thiết kế từ giai đoạn thiết kế cơ sở;

2. Xây dựng đề bài cho Tư vấn thiết kế- Lập nhiệm vụ thiết kế

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Ban Đầu tư; Ban Kinh doanh…) hoàn thiện và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế;

3. Lựa chọn Đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra

-  Căn cứ kế hoạch quản lý thiết kế, tìm kiếm và lựa chọn đơn vị thiết kế, thẩm tra phù hợp và đủ năng lực;

- Phối hợp với Bộ phận Kinh tế - Đấu thầu hoàn thiện Hợp đồng và xử lý phát sinh với đơn vị thiết kế, đơn vị thẩm tra;

4. Quản lý thiết kế
- Lập, quản lý kế hoạch tiến độ thiết kế (kiến trúc, kết cấu, M&E, PCCC, dự toán…)- Giám sát chất lượng hồ sơ thiết kế (dự án & triển khai); 

- Xây dựng giải pháp tối ưu trong thiết kế

- Quản lý công tác thẩm tra, thẩm định ( phối hợp thực hiện với CĐT, giải trình với cơ quan chức năng trong công tác nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng…..)

-  Nghiệm thu, thanh toán các phần của các nhà thầu thiết kế, chịu trách nhiệm phát hành sản phẩm thiết kế cho các bộ phận liên quan

.- Chủ trì kiểm soát các phát sinh, điều chỉnh thiết kế trong giai đoạn thực hiện Dự án

- Thiết kế hệ thống quy trình nghiệp vụ, giám sát tuân thủ quy trình, đánh giá và cải tiến quy trình.

Job Requirement

1.. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật :
- Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad và các phần mềm thiết kế liên quan.
- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thiết kế.

2. Kinh nghiệm: 05 năm làm việc trở lên

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.