Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư giám sát ME (Dự án Ecocity Premia, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

Work Location DakLak
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Civil / Construction
Deadline to Apply 30/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

I. Công tác chuyên môn                                                

- Giám sát toàn bộ các hoạt động và kết quả thực hiện đối với các hạng mục liên quan đến hệ thống MEP, PCCC đảm bảo đưa dự án về đích đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả kinh tế                                               

- Giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công tổ chức thực hiện theo kế hoạch và tiến độ thi công đã được phê duyệt; đề xuất biện pháp điều chỉnh cần thiết để bảo đảm tiến độ thi công.            

 - Kiểm tra, phê duyệt đề nghị vật tư của NTP ME,  Shopdrawing của NPT ME 

- Kiểm tra, phê duyệt tiến độ thi công do NTP ME lập, lập và trình tiến độ cơ sở, biện pháp thi công (khi chưa có NTP) cho Ban KHKT; phối hợp với các Phòng Ban liên quan làm rõ về các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình thi công                                                 

- Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn thành công việc, tổ chức nghiệm thu với NTP và TVGS                           

- Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các NTP và các bên liên quan trong công trường về việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các NTP                                                       

- Phối hợp, hỗ trợ CĐT làm việc với các Bên liên quan tại công trường như: Sở, Ban, Ngành, các đoàn kiểm tra…liên quan đến chuyên môn                                            

 - Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp nhân lực, thiết bị của các NTP, ra các quyết định liên quan đến công việc nêu trên nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án đúng hợp đồng đã ký kết với CĐT    

- Theo dõi, đánh giá các báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các NTP, đánh giá chất lượng thi công của NTP                                                  

- Tham gia các buổi họp giao ban với NTP                                                             

- Quản lý điều hành chất lượng thi công xây dựng tuân theo Luật, nghị định, thông tư hiện hành đối với công trình xây dựng                                                    

- Chủ trì kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào của các NTP.                                                         

- Kiểm tra, đề xuất với Phó Ban phụ trách về việc xem xét, chấp thuận bản vẽ gia công chế tạo, bản vẽ chi tiết do NTP lập trong quá trình thi công                                                        

- Kiểm tra, đề xuất với Trưởng Ban phụ trách xem xét và chấp thuận về việc thí nghiệm, kiểm định chất lượng việc thi công xây dựng của các NTP                                                         

- Lập biên bản với NTP về các hành vi vi phạm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động các NTP và đề xuất Lãnh đạo Ban ĐHDA ra quyết định xử phạt theo quy chế                                                            

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng                                                     

- Kiểm soát các công tác chuẩn bị công trường của các NTP như: thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường; kho bãi phục vụ thi công; hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công; hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công...)                                                    

- Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các NTP và các bên liên quan trong công trường về việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các NTP                                                       

- Tổ chức lưu trữ các văn bản, hồ sơ cá nhân liên quan đến công tác quản lý, điều hành nhà thầu được phân công                                                               

II. Công tác quản trị & Phát triển con người:                                                        

-  Phối hợp với cán cán bộ phụ trách để triển khai công việc đúng tiến độ đảm bảo chất lượng                     

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc BĐHDA      

Job Requirement

1. Bằng cấp/ Chứng chỉ: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng, kinh tế, kỹ thuật                                                                              

2.Kiến thức cần thiết:

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các phần mềm khác liên quan đến chuyên môn: Autocad, Project, …

- Am hiểu quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công công trình, tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng lắp đặt vào công trình.

- Nắm vững các Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu và các nghị định, thông tư hiện hành, Nắm vững quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm về xây dựng, quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình và các quy định liên quan.

- Am hiểu về quy trình thi công

- Có khả năng cập nhật và ứng dụng kiến thức, áp dụng công nghệ, kỹ thuật thi công xây dựng mới.           

3. Kỹ năng cần thiết

- Kỹ năng quản lý mục tiêu, quản lý thời gian và kiểm soát công việc

- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ, giao tiếp

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.….

- Kỹ năng sử dụng Project, Autocad và các phần mềm chuyên ngành XD

- Kỹ năng làm việc với môi trường áp lực cao                                                       

4.Kinh nghiệm:

 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.