Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý dự án

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Executive management
Deadline to Apply 21/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

Hỗ trợ GĐ Trung tâm, Quản lý, Điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của các Ban Quản lý dự án

Job Requirement

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Lập kế hoạch quản lý và triển khai dự án từ giai đoạn thiết kế cơ sở đến giai đoạn nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;
 2. Thiết kế hệ thống quy trình nghiệp vụ, giám sát tuân thủ quy trình, đánh giá và cải tiến quy trình;
 3. Lập tiêu chí kỹ thuật, đánh giá và lựa chọn nhà thầu; Điều hành, kiểm soát quá trình thực hiện của các nhà thầu tham gia thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt;
 4. Quản lý công tác triển khai thiết kế theo kế hoạch, kiểm soát chất lượng bản vẽ thiết kế, đề xuất chỉnh sửa bản vẽ theo thực tế;
 5. Quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án đầu tư;
 6. Kiểm soát liên tục công tác thực hiện dự án tại hiện trường: tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường...;
 7. Kiểm tra, rà soát hồ sơ theo quy định để phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Tổ chức nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật;
 8. Quản lý chi phí đầu tư dự án theo kế hoạch đã được Ban lãnh đạo phê duyệt;
 9. Tổ chức làm việc và giải trình các nội dung trong công tác thanh tra kiểm tra công trình; nghiệm thu với các cơ quan QLNN trong quá trình thực hiện Dự án;
 10. Phối hợp với các Bộ phận/ Phòng/ Ban khác để khớp nối kế hoạch và các công tác khác liên quan đến Dự án;
 11. Báo cáo quản lý dự án theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
 12. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc trung tâm QLDA và Ban Tổng giám đốc.

QUYỀN HẠN

 1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ủy quyền;
 2. Đại diện Tập đoàn làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của phòng trong phạm vi được phân công/ủy quyền;
 3. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động chuyên môn phụ trách/chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn;
 4. Đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh.

TRÁCH NHIỆM

 1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chuyên môn phụ trách;
 2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo;
 3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính theo Quy định của Tập đoàn;
 4. Tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa của Công ty và Tập đoàn.

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CẦN THIẾT

 1. Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định trong quản lý dự án xây dựng;
 2. Có tố chất lãnh đạo, có kinh nghiệm, nhậy bén trong công tác quản lý;
 3. Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch hành động;
 4. Kỹ năng quản lý, điều hành công việc;
 5. Kỹ năng giao tiếp trong phạm vi nội bộ và với các đơn vị nhà thầu và chính quyền địa phương;
 6. Thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế.

KINH NGHIỆM

 • Kinh nghiệm 5 năm làm việc ở cấp quản lý trong ngành xây dựng;
 • Kinh nghiệm 3 năm làm việc tại đơn vị là chủ đầu tư hoặc các nhà thầu lớn;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dự án từ đầu đến giai đoạn bàn giao.

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi; trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong Tập đoàn.

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.