Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phụ trách Nghiên cứu thị trường - sản phẩm

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Architect, Civil / Construction
Deadline to Apply 05/09/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. Nghiên cứu khảo sát
1. Nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin vĩ mô, bao gồm nhưng không giới hạn:Tình hình kinh tế - xã hộị, Động lực tăng trưởng kinh tế, Quy hoạch & Định hướng phát triển, Thu nhập bình quân của người dân
2. Triển khai nghiên cứu định kỳ về thị trường nhằm cung cấp thông tin tổng quan, xu hướng & thị hiếu
3. Triển khai nghiên cứu chuyên sâu thị trường từng dự án/địa phương nhằm hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư
4. Đề xuất phương án phát triển sản phẩm cho từng dự án.
II. Phân tích Thị trường
1. Đánh giá tiềm năng thị trường (thực trạng, triển vọng, nguồn cung và nguồn cầu)
2. Đánh giá tình cạnh tranh và loại hình sản phẩm
3. Đánh giá tập khách hàng tiềm năng và cách tiếp cận
4. Nghiên cứu chính sách bán hàng đang có trên thị trường
III. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu
1. Giá và các biến động về giá trên thị trường
2. Tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương theo yêu cầu
3. Nhu cầu và hành vi người tiêu dùng
4. Các dự án mở bán trên thị trường
5. Các chính sách bán hàng phổ biến


QUYỀN HẠN

1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ủy quyền

2. Có quyền từ chối không xử lý nếu hồ sơ của đơn vị không đủ hoặc sai với quy định của Tập đoàn

3. Xử lý các yêu cầu về văn bản, hồ sơ đến các cơ quan liên quan

4. Có quyền đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh

TRÁCH NHIỆM

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Giám đốc pháp chế/ Lãnh đạo Ban ĐT

3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, BĐT theo Quy định của Tập đoàn

4. Có trách nhiệm tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa của Công ty và Tập đoàn

Job Requirement

Kiến thức cần thiết

- Có kinh nghiệm đối với các điểm mô tả công việc trên
- Am hiểu thị trường và xu hướng của thị trường bất động sản
- Am hiểu hệ thống pháp luật ngành
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu

Kỹ năng cần thiết

- Kỹ năng phân tích và đàm phán và xử lý vấn đề rất tốt.
- Có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm nhiều công việc khác nhau hiệu quả trong thời gian ngắn và áp lực cao.
- Có tư duy chiến lược và phân tích độc lập tốt.
- Có khả năng làm việc theo nhóm tốt và làm việc độc lập không giám sát tốt.
- Có khả năng quản lý và kết nối nhân sự.
- Có sự thích nghi nhanh, linh hoạt đối với môi trường kinh doanh luôn thay đổi

Kinh nghiệm

- Có 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thị trường BĐS

Văn hóa và giá trị cốt lõi

  1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG
  2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp
  3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong tập đoàn

Thông tin chi tiết có thể liên hệ tại:

giangnh@chgroup.vn

www.chgroup.vn

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.