Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phụ trách Pháp lý dự án

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Law / Legal Services
Deadline to Apply 21/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Description

Hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong việc quản lý, giải quyết các vấn đề về pháp lý đầu tư dự án BĐS của Tập đoàn

Job Requirement

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Quản lý hồ sơ pháp lý dự án BĐS của Tập đoàn;
 2. Rà soát các hồ sơ pháp lý hiện trạng, phối hợp với chuyên gia và đối tác để giải quyết các vấn đề;
 3. Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh, tranh chấp...với bên ngoài;
 4. Theo dõi tiến độ pháp lý PTDA thường kỳ;
 5. Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo quản lý trực tiếp và Lãnh đạo Ban.

QUYỀN HẠN

 1. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban/ chỉ đạo của Lãnh đạo;
 2. Quyết định các nội dung liên quan trong phạm vi được phân công/ủy quyền;
 3. Đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh.

TRÁCH NHIỆM

 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo cá nhân;
 2. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, BĐS theo Quy định của Tập đoàn;
 3. Có trách nhiệm tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa của Công ty và Tập đoàn.

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CẦN THIẾT

 1. Am hiểu Luật đất đai, luật nhà ở, luật đầu tư;
 2. Am hiểu trình tự thủ tục đầu tư BĐS;
 3. Có kỹ năng tổng hợp và phân tích tốt;
 4. Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong Tập đoàn.

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.