Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trợ lý Tài chính kinh doanh

HO Administration

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Sales / Business Development, Finance / Investment
Deadline to Apply 21/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

Trợ lý Hội đồng quản trị trong lĩnh vực tài chính:

 1. Hỗ trợ HĐQT các công việc liên quan kiểm tra giám sát cân đối nguồn vốn, các khoản vay và giải ngân
 2. Hỗ trợ HĐQT giám sát việc phân tích, quản trị hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống
 3. Hỗ trợ HĐQT đưa ra các giải pháp trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh

Job Requirement

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Thu thập thông tin báo cáo thực thi tại Ban Tài Chính, Kinh doanh;
 2. Giám sát thực hiện kế hoạch, điều tiết dòng tiền, nguồn vốn, ngân sách;
 3. Giám sát, đánh giá hiệu quả tài chính;
 4. Giám sát, đánh giá hiệu quả quản trị chi phí toàn hệ thống;
 5. Đưa ra các giải pháp trong các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực tài chính, kinh doanh;
 6. Quản lý dòng tiền kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh trong công tác thúc đẩy bằng tài chính…;
 7. Đề xuất độc lập phương án cùng với tổ hoạch định và giám sát để xử lý độ lệch có sự ảnh hưởng không tốt đối với công ty hay các độ lệch dưới chỉ tiêu đã được TGĐ, HĐQT phê duyệt;
 8. Báo cáo đề xuất thưởng những hạng mục hoàn thành đúng chi tiêu hay vượt chi tiêu của nhóm thực thi so với hoạch định mang lại lợi ích tốt cho hệ thống;
 9. Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT.

QUYỀN HẠN

 1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ủy quyền;
 2. Xử lý các yêu cầu về văn bản, hồ sơ đến các cơ quan liên quan;
 3. Đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh.

TRÁCH NHIỆM

 1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
 2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi HĐQT;
 3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, BĐT theo Quy định của Tập đoàn;
 4. Có trách nhiệm tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa của Công ty và Tập đoàn.

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

 1. Có chuyên môn trong lĩnh vực phân tích tài chính, kinh doanh
 2. Có kiến thức về đầu tư kinh doanh Bất động sản
 3. Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống quản trị 

KỸ NĂNG CẦN THIẾT

 1. Có kỹ năng tổ chức, quản lý và chịu áp lực công việc cao;
 2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
 3. Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: MS Word, Excel, Powerpoint;
 4. Kỹ năng thuyết trình, thương thảo, phản biện đàm phán tốt;
 5. Cẩn thận, tỉ mỉ.

VĂN HÓA VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong Tập đoàn.

People also viewed

Current Job

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.