Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trợ lý TGĐ

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary 30,000,000 - 40,000,000 VND
Industry Real Estate, Administrative / Clerical, Law / Legal Services
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Tham mưu cho TGĐ lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Trực tiếp điều hành các dự án kinh doanh dài hạn và ngắn hạn theo phân công của TGĐ
- Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của TGĐ; đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng / ban Công ty
- Thừa lệnh TGĐ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian TGĐ vắng mặt, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả

Job Requirement

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kinh doanh, xây dựng, đầu tư
Ưu tiên ứng viên đã làm trong các đơn vị Big four hoặc các tập đoàn về BĐS ở vị trí tương đương
Có tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn
Độ tuổi từ 30 - 40
Tính cách điềm đạm, hướng thiện, và mong muốn tạo các giá trị lợi ích cho cộng đồng

Job tags: Trợ lý TGĐ

People also viewed

Current Job

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.