Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật

Work Location Ha Noi (Bac Tu Liem District)
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary 16,000,000 - 25,000,000 VND
Industry Real Estate, Architect, Civil / Construction
Deadline to Apply Unlimited
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Công ty Cổ phần Pro - Door - thành viên của Tập đoàn Capital House - đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Quản lý và triển khai bản vẽ shop, khối lượng sản xuất, thủ tục nghiệm thu:

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

- Lập và quản lý hồ sơ bản vẽ shop;

- Xem xét về phương án sản xuất và giải pháp sản xuất tối ưu.

2. Tham gia quản lý sản xuất, an toàn lao động, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán

3. Thực hiện các công việc khác: Triển khai và chịu trách nhiệm các công việc khác do Giám đốc giao...

 

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật, quản lý công trình hoặc tương đương

- Có kiến thức về kỹ thuật thiết kế

- Sử dụng thành thạo Autocad

- Kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.