Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Kinh tế

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Civil / Construction
Deadline to Apply 30/10/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Công ty CP Quản lý dự án EPM- thành viên Tập đoàn Capital House mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương châm "phát triển xanh, bền vững, mang lại giá trị xanh cho cộng đồng và xã hội". Theo đó, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

Mô tả công việc chính:

 1. Chủ trì kiểm soát dự toán thiết kế do các đơn vị tư vấn lập theo qui định của nhà nước;                                       
 2. Chủ trì lập dự toán, tổng dự toán điều chỉnh                                  
 3. Chủ trì làm việc với các đơn vị thẩm tra, thẩm định dự toán các hạng mục công trình của chủ đầu tư               
 4. Chủ trì quản lý giá thực hiện các hạng mục công trình và các vật liệu sử dụng vào công trình.                            
 5. Chủ trì lập tiên lượng mời thầu theo kế hoạch đấu thầu, lập đơn giá hợp đồng cho các hạng mục chủ đầu tư ký với các thầu và các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị                                       
 6. Chủ trì lập, kiểm tra ngân sách dự toán cho từng dự án;                                             
 7. Chủ trì bóc khối lượng theo thiết kế được duyệt để phát hành cho các bộ phận liên quan để quản lý trong quá trình thực hiện.                                               
 8. Lập dự toán Fs xác định giá thành sản phẩm các dự án công ty đầu tư. Kiểm tra giá dự thầu các gói thầu theo Fs, quản lý Fs                                               
 9. Xây dựng ngân hàng về giá vật tư trang thiết bị của các hạng mục công trình và công trình.                               
 10. Tham gia xây dựng các quy trình quản lý kinh tế của Công ty và chủ trì xây dựng các quy trình nội bộ của bộ phận về công tác kinh tế                                             
 11. Chủ trì lập kế hoạch công việc hàng tuần/tháng/quý/năm của công tác kinh tế                                     
 12. Chủ trì Lập dự toán thi công các hạng mục tự thực hiện, kiểm soát dự toán thi công do các đơn vị lập theo qui định của công ty;                                           
 13. Chủ trì bóc khối lượng thi công theo bản vẽ biện pháp thi công được phê duyệt, bản vẽ lán trại, bản vẽ bố trí mặt bằng thi công, điện, nước thực tế tại hiện trường.                                        
 14. Khảo sát, tìm hiểu đơn giá thực tế nhân công, máy thi công, công cụ dụng cụ thi công, vật liệu phục vụ công tác lập dự toán Fs        
 15. Lập kế hoạch nhu cầu vốn, sản lượng theo từng dự án                                   

         

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế xây dựng

2. Yêu cầu công việc

:- Am hiểu sâu, rộng về lĩnh vực kinh tế xây dựng.

- Nắm vững các quy định của Pháp luật xây dựng

- Am hiểu các nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý kinh tế đầu tư xây dựng

-  Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

- Có chứng chỉ định giá xây dựng

- Kỹ nắng lập kế hoạch, phân tích, báo cáo tốt

-  Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.